WELCOME! To Chhatrapati Shivaji College,Satara
     
 


Chhatrapati Shivaji College, Satara
Department of Marathi
and
Maharashtra Sahitya Parishad, Pune
Organizes
National Seminar
on

Samiksha: Siddhant aani Vyavahar

 

 

 

 
Founder: Padmabhushan Dr.Karmaveer Bhaurao Patil     Established: 1947 
Designed Nitin Pawar@PREDesignmedia